Woon en zorgcentrum Ter Kempen… een korte voorstelling.

 

Ter Kempen in Meerhout is een woon- en zorgcentrum voor ouderen met een cognitieve, mentale en/ of psychische aandoening.

 

In Ter Kempen zijn er twee leefgemeenschappen, telkens met 25 bewoners. De afdeling “Zonnebloem” is bedoeld voor ouderen met dementie. De afdeling “Korenbloem” is bestemd voor ouderen met een ruimere psychische, cognitieve en/of mentale handicap.

 

Ter Kempen wil een integrale deskundige en kwaliteitsvolle zorg bieden in al zijn aspecten aan de meest kwetsbare ouderen in onze maatschappij.

 

 

 

Onze visie op zorg…

 

Wij streven naar zorg op maat, vanuit een positieve gerichtheid op de mogelijkheden ipv de beperkingen van iedere bewoner. Een zorg die emancipatorisch, multidisciplinair en dynamisch is.

 

We willen nauw samenwerken met familie en/of sociaal netwerk, daarom durven we stellen dat onze zorg vraaggericht, in dialoog tot stand gekomen waar mogelijk. We willen een “open huis”  zijn voor familie, vrienden....

 

 

 

Enkele “ankerpunten”…van onze werking…

  • Aanbieden van een aangepaste veilige leefruimte en infrastructuur.
  • Houvast bieden door structuratie van dagdagelijkse leven
  • Zinvolle dagbesteding uitbouwen
  • Aandacht besteden aan familie/sociaal netwerk
  • Aangepaste vorming voor medewerkers: voldoende kennis en inzicht in de specifieke problematiek van onze bewoners.

 

Een woordje uitleg over de twee afdelingen

 

Zonnebloem.jpg 

 

Zonnebloem

 

Afdeling voor ouderen met dementie of aan dementie gelinkte problematiek.

Centraal in de zorg staat een aangepast woon- en leefklimaat in al zijn aspecten.

We willen flexibel inspelen op de veranderende noden van onze bewoners doorheen het dementieproces, op een respectvolle manier en met aandacht voor ieders eigenheid.

 

 Korenbloem.jpg

 

Korenbloem

 

Afdeling voor ouderen met langdurige/chronische psychische, mentale en/of andere cognitieve problemen.

Op deze afdeling wonen mensen met zeer verschillende ziektebeelden : chronische depressie, NAH, Korsahov-syndroom…

Concreet worden er hier momenteel vooral mensen opgenomen die voordien opgevangen werden in gezinsverpleging van het OPZ. Het gaat hier om ouderen die weliswaar een specifieke zorgvraag hebben maar wiens situatie voldoende gestabiliseerd is om in een WZC te leven.