Ontstaansgeschiedenis…


Ter Kempen is ontstaan vanuit een project waarin 7 OCMW’s zich engageerden, vanuit de nood die er in de jaren 80  was naar meer opvang- en verzorgings-mogelijkheden voor mensen met een dementiestoornis. Het ging over de OCMW’s van Meerhout, Balen, Laakdal, Ham, Tessenderlo, Retie en Dessel.  Welzijnszorg Kempen trad op als bouwheer. 


Ter Kempen werd een VZW met een PPS structuur (publiek-private samenwerking).


Op 13/5/2005 opende Ter Kempen zijn deuren voor de eerste bewoner.


Er startte in het najaar van 2005 ook een structurele samenwerking met OPZ. Ter Kempen zou tegemoet komen aan de opvang van een groep zwaar zorgbehoevende bejaarden met een gestabiliseerde psychiatrische aandoening. In principe komen deze mensen in aanmerking voor opname in RVT maar door gebrek aan aangepaste infrastructuur en expertise stellen zich een aantal problemen. Vaak leidden deze tot uitsluiting en vereenzaming van dit concrete doelpubliek. Het engagement van OPZ liep aanvankelijk tot 2008 voor 15 bedden. In 2008 werd dit engagement hernieuwd en uitgebreid tot 24 bedden.Huidige organisatie


De PPS structuur bleef bestaan, alsook de samenwerking met het OPZ.  ’t Volderke in Meerhout maakt deel uit van de organisatie als private partner. Vanaf 01/01/2016 stapte OCMW Tessenderlo uit de organisatie.


Dankzij de kennis en de mankracht van de verschillende partners en de samenwerking met het OPZ kan Ter Kempen rekenen op een degelijk en goed onderbouwd bestuur.

 

 

 De VZW-vorm refereert naar een private vorm van bestuur waar inhoudelijke

 doelstellingen enerzijds en financieel evenwicht primeren op politieke structuren.        .